Skąd się bierze kurs waluty?

Data dodania: 15 września 2016 r. / Aktualizacja: 13 listopada 2019 r.
kursy-walut

W świecie, w którym kursy walut nie są dla wielu czymś odległym i obcym — wprost przeciwnie, wiążą się ze spłatą zobowiązań, oszczędnościami czy zarobkami warto wiedzieć, czym one tak naprawdę są i w jaki sposób się je wyraża. Według definicji, kurs waluty jest ceną jednej waluty wyrażonej w jednostkach innej waluty. Dla wielu osób to określenie może wydawać się mało klarowne, zwłaszcza jeśli zastanawiamy się, jak to się dzieje, że w ciągu kilku chwil cena waluty może poszybować w górę, lub spaść dużo poniżej jakichkolwiek oczekiwań.

Kwotowanie dwustronne

Wszyscy doskonale wiemy, że chcąc kupić jakąkolwiek obcą walutę, musimy poznać aktualne kursy walut, w których znajdziemy aktualną cenę kupna oraz sprzedaży. Kupno zawsze oznacza cenę, za jaką możemy sprzedać walutę, natomiast sprzedaż podaje nam koszt, jaki my poniesiemy, jeśli będziemy chcieli nabyć np. euro. Podawanie tych dwóch cen jest kwotowaniem dwustronnym, a walutą kwotową jest zawsze ta druga w zapisie np. EUR/PL.
Wyjaśnijmy także co to jest spread. Wyobraźmy sobie, że w dniu dzisiejszym kurs euro wynosi dla kupna 4,1000, a dla sprzedaży 4,1100. Różnica pomiędzy tymi dwoma cenami jest właśnie spreadem i w przypadku np. kredytów walutowych stanowi on dodatkową prowizję dla banku.

Co kształtuje kursy walut?

Jednym z głównych czynników kształtujących kursy walut jest sytuacja makroekonomiczna na rynku lokalnym i zagranicznym. Nie tak dawno mieliśmy okazję obserwować nagłe spadki i wzrost funta brytyjskiego, który w ten sposób reagował wpierw na spekulacje o brexicie, a później na wyniki referendum. Co więcej, kursy walut mają bezpośrednie odniesienie do sytuacji gospodarczej i stóp procentowych poszczególnych państw.

Mając powyższe na uwadze, możemy samodzielnie przewidywać wahania niektórych walut, szczególnie tych, które są w największym kręgu zainteresowania. Nie mniej, wymienione wcześniej czynniki nie są jedynymi. Do tego należy dołączyć także prawo popytu i podaży, które jest trudniejsze w analizie i prognozowaniu. Zasadniczo uważa się, że w momencie, w którym popyt przewyższa podaż następuje deprecja, czyli waluta krajowa ulega osłabieniu. Odwrotną sytuację zaobserwujemy, gdy podaż będzie przewyższała popyt na daną walutę, w takiej sytuacji krajowa waluta zacznie się umacniać — takie zjawisko nazywa się aprecjacją.

Dodatkowe czynniki

Kursy walut nie są jednak bezwolnymi danymi, które mogą zostać uwolnione bez najmniejszej kontroli. W krótkim okresie na ich ruchy ma wpływ także mechanizm kursu walutowego ERM, który skupia w sobie kraje, które wyraziły zgodę, by ich waluty nie odchylały się poza ustalone ramy w stosunku do euro.

Musimy wiedzieć, że o ile krótkotrwałe prognozy są możliwie pewne, o tyle kilkuletnie mogą przypominać czarowanie. Wszelkiego rodzaju zmiany gospodarcze czy ustrojowe mogą diametralnie zmienić kursy walut i całkowicie odbiegać od wstępnych założeń.

Ocena artykułu
5.0/5 (głosów: 1)